Lokalne systemy gaśnicze z linii produktów serii C zapewniają skuteczną ochronę przeciwpożarową w większych pomieszczeniach

Gazem zbliżonym do FE-36 wypełniane są systemy gaśnicze Sabelta, gdzie środek gaśniczy nosi nazwę SabGas. Gaśnicze działanie gazów z grupy HFC polega na łączeniu właściwości fizycznych z chemicznymi (chłodzenie oraz przerywanie reakcji łańcuchowych) w strefie spalania. W czasie pożaru, pianowe systemy gaśnicze rozprowadzają duże ilości piany poprzez monitory pianowe, tryskacze lub dysze pianowe. Lokalne systemy gaśnicze z linii produktów serii “C” zapewniają skuteczną ochronę przeciwpożarową w większych pomieszczeniach. Gaśnicze działanie dwutlenku węgla polega na redukcji stężenia tlenu w powietrzu chronionej strefy z 21%. Oba systemy są zbudowane są w oparciu o zbiorniki o pojemności 80 i 140 litrów. Chemiczne środki gaśnicze stosowane są wszędzie tam, gdzie efekt zależy od bardzo szybkiego gaszenia. Lokalne systemy z tej grupy wykorzystują wysokiej jakości środek pianotwórczy, który jest bezpieczny dla środowiska i posiada wysoką skuteczność gaśniczą. W czasie pożaru, pianowe systemy gaśnicze uwalniają pianę poprzez orurowanie, monitor pianowy, dysze pianowe lub tryskacze, pokrywając dużą przestrzeń objętą pożarem. Wysokie standardy jakości, innowacyjne rozwiązania oraz zindywidualizowane podejście do klienta sprawiają, że systemy przeciwpożarowe oferowane przez Minimax są bezkonkurencyjne. Niezawodne systemy wykrywania i gaszenia pożarów. Małe, kompaktowe systemy gaśnicze często są podobne w swojej konstrukcji do dużych systemów. Systemy ochrony przeciwpożarowej to złożone systemy bezpieczeństwa, które muszą być absolutnie niezawodne w nagłych wypadkach. Działanie gaśnicze proszku polega przede wszystkim na przerwaniu reakcji spalania w sposób chemiczny. Systemy tryskaczowe, ze względu na sposób działania montowane są w miejscach gdzie nie znajdziemy rozbudowanych urządzeń elektrycznych czy maszyn wrażliwych na wilgoć. Pianowe systemy gaśnicze są odpowiednie do ochrony obszarów wysokiego ryzyka pożarowego,. Warto podkreślić, że systemy tryskaczowe są zabezpieczeniami aktywowanymi przez wykrycie podniesionej temperatury. Systemy tryskaczowe należą do najbardziej użytecznych narzędzi w arsenale gaśniczym. Systemy oparte o kruzę centralną oraz systemy iFLOW o regulowanym stałym wypływie. Systemy gaszenia iskier wykrywają początkowy zapłon w układach ssących i przenośnikowych, i natychmiast wytwarzają kurtynę wodną, która tłumi tlące się cząstki. Systemy zapobiegania pożarom redukują zawartość tlenu w powietrzu poprzez kontrolowane uwalnianie azotu tworząc w ten sposób atmosferę ognioodporną w chronionym obszarze.